Idea sekularyzmu w kontekście cywilizacji islamu

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2010
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Sekularyzm to istotne pojęcie w historiozofii, naukach politycznych i religioznawstwie. Wydaje się jednak, że w badaniach nad współczesnymi cywilizacjami i systemami religijnymi nie poświęca się mu wystarczającej uwagi. Przegląd wybranych publikacji pozwala stwierdzić, że debata o sekularyzmie może łatwo zostać obciążona dziedzictwem cywilizacyjnym lub ideologiczną orientacją uczestników. Tendencja ta ujawnia się zwłaszcza przy porównywaniu procesów sekularyzacyjnych oraz samego pojęcia sekularyzmu w różnych kręgach cywilizacyjnych i wyznaniach religijnych. Z perspektywy historycznej sekularyzm jest zjawiskiem rdzennie europejskim, odnoszącym się przy tym nie do całej Europy, a jedynie jej części zachodniej, środkowej i północnej, inaczej mówiąc – do strefy wpływów przede wszystkim protestantyzmu, a dopiero potem katolicyzmu."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2010, nr 1, s. 109-120.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska