Zawodowa partycypacja funkcjonariuszy-kobiet w strukturze organizacyjnej Służby Więziennej

dc.contributor.authorKalaman, Marek R.
dc.date.accessioned2018-08-02T16:30:20Z
dc.date.accessioned2018-11-08T13:55:25Z
dc.date.available2018-08-02T16:30:20Z
dc.date.available2018-11-08T13:55:25Z
dc.date.issued2016
dc.descriptionPublikacja recenzowana / Peer-reviewed publicationpl
dc.description.abstractSytuację zawodową funkcjonariuszy-kobiet w Służbie Więziennej implikuje wiele różnych czynników, takich m.in., jak: zatrudnienie w określonym typie jednostki organizacyjnej więziennictwa (centralna, okręgowa, podstawowa, czy też szkoleniowa), zróżnicowanie uciążliwości związanych z pełnieniem służby w poszczególnych komórkach organizacyjnych jednostek organizacyjnych i na poszczególnych stanowiskach służbowych, rodzaj wykonywanych obowiązków służbowych, a w przypadku jednostki penitencjarnej dodatkowo sytuacja socjodemograficzna populacji więziennej, architektura tej jednostki, jej wiek, usytuowanie terenowe i tym podobne czynniki. Politykę kadrową kreują sami kierownicy jednostek organizacyjnych więziennictwa preferując jedną z płci dla obsady określonych stanowisk służbowych. Problematyka ta została przedstawiona na tle struktury organizacyjnej więziennictwa, w oparciu o dane statystyczne na koniec 2015 roku oraz własne badania autora.pl
dc.description.abstractProfessional situation of women-officers in the Prison Service is influenced by a number of different factors: employment in a specific type of organizational unit of the prison (central, provincial, basic training), the different burden of service in the individual organizational units and positions, the type of professional tasks and duties, and in the case of a penitentiary facility also the sociodemographic situation of the prison population, the architecture of the unit, its age, its geographic location, and the like. The HR policy is created by the heads of organizational units of the prison, with a preference for one gender, when it comes to recruiting employees for specific jobs. The issue has been presented against the background of the prison’s organizational structure, based on the statistical data at the end of 2015, and on the author’s own research.pl
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2016, nr 4, s. 99-118.pl
dc.identifier.eissn2451-0718pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/20250
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectSłużba Więziennapl
dc.subjectfunkcjonariusz-kobietapl
dc.subjectpartycypacja zawodowapl
dc.subjectPrison Servicepl
dc.subjectwomen-officerspl
dc.subjectprofessional participationpl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.subject.otherSocjologiapl
dc.titleZawodowa partycypacja funkcjonariuszy-kobiet w strukturze organizacyjnej Służby Więziennejpl
dc.title.alternativeProfessional Participation of Female Officers in the Organizational Structure of the Prison Servicepl
dc.typeArtykuł
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
KALAMAN_Zawodowa_partycypacja_funkcjonariuszy-kobiet_w_strukturze_2016.pdf
Rozmiar:
275.56 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Plain Text
Opis: