Kształtowanie wizerunku miejsca wśród różnych grup docelowych na przykładzie produktu turystycznego „Dziedzictwo kultury żydowskiej w Krakowie”

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The aim of this article is to show the Jewish heritage of Krakow as a complex tourism product which should be promoted and transmitted to the clients in different ways, depending on the customer profile, his nationality, state of knowledge and attitude to the object (stereotypes, prejudices, perceptions). The tourist office and the city guide have to play an important, intercultural part which also changes depending on the recipient’s type. To show it, an author of the article has presented some practical examples – programs realized by the polish travel adventure office for different target groups on the basis of the same product that is in this case Krakow’s Jewish heritage.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2011, nr 1, s. 119-131.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska