Rola Niemiec w kształtowaniu nowej Polityki Wschodniej oraz Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej w XXI wieku

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "Celem opracowania jest przedstawienie ogólnych uwarunkowań i roli Niemiec w kształtowaniu koncepcji polityki wschodniej oraz Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej; Autor ograniczył się, z jednej, strony do zasygnalizowania. ogólnych uwarunkowań i interesów polityki wschodniej (Ostpolitik) Niemiec po zjednoczeniu : w;1990 r., a z drugiej do ukazania strategii i taktyki rządu wielkiej koalicj i CDU/ CSU-SPD, jak też ocen ekspertow i polityków niemieckich w zakresie kształtowania koncepcji nowej polityki wschodniej {Neue Ostpolitik - dalej skrót NP W) oraz Partnerstwa Wschodniego (Ostliche Partnerschafi) UE w latach 2006-2009."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2009, nr 4, s. 185-196.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska