Polityka bezpieczeństwa informacji w zarządzaniu firmą

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2003
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "W procesie zarządzania od dawna docenia się konieczność zdobywania i zarządzania wiedzą, natomiast nie zwraca się uwagi na problem ochrony informacji przed niepożądaną zmianą lub utratą. Jest to zagadnienie, którym dawniej zajmowali się zazwyczaj specjaliści kontrwywiadu wojskowego lub służby bezpieczeństwa państwa. Po 1989 r. problem ten absorbować musi menedżerów firm komercyjnych; bankructwa będące skutkiem utraconych własnych informacji (lub zlekceważenia możliwości uzyskania niezbędnych informacji) stały się w Polsce codziennością."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2003, nr 1, s. 265-280.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska