Ochrona prawna rodziny w Polsce. Analiza wybranych zagadnień na przykładzie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

dc.contributor.authorSęk, Andrzej
dc.date.accessioned2020-01-29T12:43:15Z
dc.date.available2020-01-29T12:43:15Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractArtykuł opisuje politykę państwa w zakresie ochrony rodziny jako podstawowej komórki społecznej. Przedmiotem analizy są postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz znowelizowane przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i wynikające z nich zadania dla wymiaru sprawiedliwości, administracji rządowej i samorządowej. Autor opracował także schemat struktury organizacyjnej administracji publicznej realizującej zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.pl
dc.description.abstractThe article describes the state policy to protect the family as the basic unit of society. The analysis is made to the Polish Constitution and the amended provisions of the law on preventing domestic violence and the resulting tasks for the administration of justice, state and local government. The author has also developed a scheme of the organizational structure of public administration, implementing the tasks of combating domestic violence.pl
dc.description.abstractВ статье рассмотрена политика государства в области защиты семьи, как основной ячейки общества. Предметом анализа являются положения Конституции Республики Польша и внесенные изменения к Закону о противодействии насилию в семье, а также вытекающие с этих актов задачи стоящие перед правосудием, органами государственной исполнительной власти и самоуправления. Автор разработал схему организационной структуры публичной администрации, призванной к реализации задач в сфере противодействия насилию в семье.pl
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2011, nr 2, s. 99-113.pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27317
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodziniepl
dc.subjectKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiejpl
dc.subjectrodzinapl
dc.subjectprawopl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.subject.otherPrawopl
dc.titleOchrona prawna rodziny w Polsce. Analiza wybranych zagadnień na przykładzie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodziniepl
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
SEK_Ochrona_prawna_rodziny_w_polsce_2011.pdf
Rozmiar:
224.74 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: