Dylemat praw człowieka we współczesnej dyplomacji Francji

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
This article discusses, focusing on the presidency of Nicolas Sarkozy, selected aspects of France’s foreign policy in the scope of human rights promotion. Human rights are now a permanent component of international relations and democratic states’ foreign policy, moreover their promotion and protection is a matter of the international community legitimate obligation. The author take an attempt to answer following questions: What is the share of France in the promotion and protection of human rights in the world? What place in the French diplomacy human rights take? Has France finished over with the role of “African gendarme” and became a rational player in the former colonial countries? What is the role of humanitarian interventions engagement in the French African policy?
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2013, nr 2 s. 73-88.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska