Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej w kontekście Partnerstwa Wschodniego - wybrane problemy

dc.contributor.authorMolo, Beata
dc.date.accessioned2020-01-30T13:59:30Z
dc.date.available2020-01-30T13:59:30Z
dc.date.issued2010
dc.description.abstractArtykuł przedstawia problem bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej w kontekście Partnerstwa Wschodniego, którego celem jest rozwój relacji między UE a krajami Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego, w tym także zacieśnienie współpracy w dziedzinie energii. W opracowaniu uwzględnione zostały podstawowe elementy bilansu energetycznego UE i poszczególnych krajów członkowskich, szlaki transportu surowców energetycznych oraz główne wyzwania zaopatrzenia UE w surowce energetyczne. Omówiono także wpływ Rosji na możliwości współpracy energetycznej UE z państwami objętymi Partnerstwem Wschodnim.pl
dc.description.abstractThe article describes the problem of energy security in the EU in the context of Eastern Partnerships, whose aim is the development of relationships between the EU and Eastern European and Southern Caucasus countries, including strengthening cooperation in energy security. The study includes basic elements of the EU energy balance sheets and member states, as well as energy resource transportation routes and main challenges faced in order to supply the European Union with energy resources. Moreover, the issue of Russia’s infl uence on the possibilities of EU and Eastern Partnership countries energy cooperation is briefl y discussed.pl
dc.description.abstractВ статье рассмотрена проблема энергетической безопасности Европейского Со- юза в контексте Восточного партнёрства, целью которого является развитие сотрудничества между ЕС и государствами Восточной Европы и Кавказа, в том числе развитие сотрудничества в сфере энергетики. Автор обращает внимание на основные аспекты энергетического баланса ЕС и отдельных стран-членов союза, пути транзита энергоресурсов и главные проблемы снабжения ЕС энергоресурсами. Представлен также анализ влияния России на возможности со- трудничества в области энергетики ЕС с государствами приглашенными к учас- тию в Восточном партнёрстве.pl
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2010, nr 3-4, s. 7-24.pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27369
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectbezpieczeństwo energetycznepl
dc.subjectUnia Europejskapl
dc.subjectPartnerstwo Wschodniepl
dc.subjectsurowce energetycznepl
dc.subjectRosjapl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.subject.otherStosunki międzynarodowepl
dc.titleBezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej w kontekście Partnerstwa Wschodniego - wybrane problemypl
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
MOLO_Bezpieczenstwo_energetyczne_Unii_Europejskiej_2010.pdf
Rozmiar:
261.1 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: