Polityka i wychowanie

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Związek polityki z wychowaniem stosunkowo rzadko wchodzi w zakres refleksji politologicznej, pedagogicznej czy filozoficznej. Dzieje się tak m.in. dlatego, że postrzegany jest przeważnie jedynie jako problem edukacji tzn. rozpatruje się go w kontekście zapewniania przez władzę polityczną odpowiednich środków na szkolnictwo i inne instytucje sprawujące szeroko pojętą opieką nad dziećmi, np. żłobki, przedszkola, domy kultury etc. Tymczasem powiązania między polityką i sferą wychowania są znacznie głębsze i bardziej skomplikowane. Przede wszystkim dlatego że polityka - jak właściwie każdy proces społeczny - ma charakter czasowy, jest zawieszona między przeszłością a przyszłością. Między historią a wychowaniem."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2006, nr 1, s. 11-19.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska