Umowa stowarzyszeniowa jako instrument Partnerstwa Wschodniego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "W roku 2008 z inicjatywy Polski i Szwecji nastąpiła intensyfikacja prac w ramach Unii Europejskiej nad zacieśnieniem wspołpracy z partnerami wschodnioeuropejskimi. Rada Europejska na szczycie w czerwcu 2008 r. wezwała Komisję do opracowania propozycji „Partnerstwa Wschodniego”, a pierwsze ramowe propozycje Komisja przedstawiła na początku grudnia 2008 r. Zostały one zaakceptowana na szczycie Rady Europejskiej, ktory odbył się w marcu 2009 r. Na szczycie tym Rada Europejska przyjęła rownież Deklarację w sprawie Partnerstwa Wschodniego. Faza przygotowawcza została zamknięta na początku maja 2009 r. w Pradze przyjęciem przez państwa członkowskie, państwa partnerskie oraz przedstawicieli Unii Europejskiej wspolnej deklaracji Partnerstwa Wschodniego."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2009, nr 4, s. 149-159.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska