Alimentacja osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Stosunek alimentacyjny jest stosunkiem prawnorodzinnym, należącym do kategorii stosunków cywilnoprawnych. W doktrynie przyjmuje się, iż obowiązek alimentacyjny ma w znacznym stopniu charakter niemajątkowy, ponieważ służy on nie zaspokojeniu interesu majątkowego osoby uprawnionej, lecz jest środkiem do spełnienia obowiązku moralnego wynikającego z węzła rodzinnego. Tym samym spełnia doniosłe funkcje społeczne, umacnia bowiem więzi rodzinne i wzajemną odpowiedzialnością za członków rodziny."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2007, nr 1, s. 453-460.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska