Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa wobec współczesnych zagrożeń

dc.contributor.authorPomykała, Marta
dc.date.accessioned2020-01-31T08:58:19Z
dc.date.available2020-01-31T08:58:19Z
dc.date.issued2009
dc.description.abstractUtrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego w państwie należy do wyspecjalizowanych organów tego państwa. W celu wypełnienia tego zadania korzystają one ze szczególnych form i środków działania, umożliwiających skuteczne zwalczanie zagrożeń i przeciwdziałanie ich ponownemu powstawaniu. W dobie globalizacji, procesów integracyjnych, postępującej informatyzacji skala zagrożeń uległa istotnej zmianie, co spowodowało, że dotychczasowe sposoby ochrony bezpieczeństwa państwa stają się coraz mniej skuteczne. Niniejszy artykuł wskazuje problemy związane ze zmieniającymi się zagrożeniami bezpieczeństwa we współczesnym świecie.pl
dc.description.abstractMaintaining internal security in the state belongs to the specialized authorities of that state. To fulfil this task, the authorities use the specific forms and measures of activities to combat effectively the threats and to prevent their re-rising. In the age of globalization, the processes of integration, IT development the scale of the risks has essentially changed, which caused that current means that the state applied in securing safety are becoming less and less effective. This article shows the problems associated with changing security threats in the modern world.pl
dc.description.abstractПоддержкой внутренней безопасности в государстве занимаются специальные органы отдельно взятой страны. С целью выполнения этой задачи они исполь- зуют специальные формы и средства действий, предоставляющие возможности эффективно бороться с угрозами и противодействовать их повторному возник- новению. В эпоху глобализации, интеграционных процессов, развития инфор- мационных технологий масштаб угроз существенно изменяется. Новая ситуация привела к тому, что существующие до сих пор способы охраны безопасности государства становятся менее эффективными. В статье рассмотрены проблемы связанные со сменой угроз безопасности в современном мире.pl
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2009, nr 1-2, s. 33-41.pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27388
dc.language.isoplpl
dc.publisherBezpieczeństwo wewnętrzne państwa wobec współczesnych zagrożeńpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectbezpieczeństwo wewnętrznepl
dc.subjectzagrożeniapl
dc.subjectrozwój nowych technologiipl
dc.subjectInformatyzacjapl
dc.subjectprzetwarzanie informacjipl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.titleBezpieczeństwo wewnętrzne państwa wobec współczesnych zagrożeńpl
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
POMYKALA_Bezpieczenstwo_wewnetrzne_panstwa_wobec_wspolczesnych_zagrozen_2009.pdf
Rozmiar:
149.17 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: