Młodzież wszechpolska wobec Kościoła i katolickiej nauki społecznej. Katolickie państwo narodu polskiego – reaktywacja

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
(...) "Wznowienie działalności Młodzieży Wszechpolskiej, które nastąpiło w grudniu 1989 r., po raz kolejny przywróciło do życia organizację, której celem głównym jest „wychowanie członków w duchu wartości narodowych i katolickich” oraz „ochrona i upowszechnianie dziedzictwa narodowego oraz tradycji i wartości religijnych”. Szczególnie mocno akcentowana jest więź z Kościołem katolickim i jego nauczaniem: „Młodzież Wszechpolska odwołuje się do kanonu zasad Jedynej, Prawdziwej i Świętej Wiary Katolickiej, uważając Boga za ostateczny cel człowieka. Młodzież Wszechpolska docenia też wielką rolę Kościoła Katolickiego w tworzeniu i wzmacnianiu tożsamości narodowej Polaków oraz w ich wszechstronnym rozwoju”. „Wobec wypierania z życia, zwłaszcza publicznego etyki katolickiej i zagrożenia niezawisłości naszej Ojczyzny, środowiska młodzieży katolickiej i narodowej postanowiły powołać ogólnokrajową organizację «Młodzież Wszechpolska»." (...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2009, nr 1, s. 167-178.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska