ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2015
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-966-327-298-6
eISBN
Wydawca
НУВГП
Abstrakt
The manual presents general information about first aid, its types, injuries, wounds, fractures, burns, drowning, bleeding, damage of organs and provision of qualified first aid.
Podręcznik zawiera ogólne informacje na temat pierwszej pomocy, jej rodzaje, urazy, rany, złamania, oparzenia, utonięcia, krwawienie, uszkodzenie narządów i świadczenia kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska