Wybrane aspekty nowelizacji prawnych podstaw członkostwa Polski w Unii Europejskiej. uwagi na tle wyroków polskiego i niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aktów normatywnych stabilizujących strefę Euro

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The judgement of the Polish Constitutional Court of 26 June 2013 compared with the judgment of the German Federal Constitutional Tribunal of 18 March 2014 indicates that some significant amendments should be introduced into the Polish Constitution. Both amending procedures foreseen by the Treaty of Lisbon and the “Schengen method” used to reform the Eurozone imply a necessity to differ between the ordinary revision procedure and the simplified revision procedure also in national constitutional law. Taking into a account German constitutional provisions and jurisprudence of the German Federal Court such an amendment allows to concentrate on a question how to eff ective secure an infl uence of Polish constitutional institutions, especially the Sejm, on integration process.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2014, nr 1 s. 151-190.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska