Transfer czy likwidacja. Rozważania na gruncie polskiego prawa pracy z uwzględnieniem prawa wspólnotowego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"A. W procesie restrukturyzacji nierzadkie są przypadki wymagające oceny tego, czy mamy do czynienia z likwidacją uzasadniaj ącą zwolnienie pracownika, bądź pracowników, czy z transferem, który jako zdarzenie prawne nie może być podstawą do rozwiązania umowy o pracę (wtedy podmiot przejmujący jednostkę organizacyjną, bądź jej część - wstępuje jako pracodawca na miejsce zbywcy do stosunków pracy pracowników zatrudnionych w przejmowanej jednostce). Trudność w ocenie takich stanów faktycznych wynika głównie z niejednoznaczności terminu „likwidacja”, występującego w przepisach prawa pracy."(...)
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2007, nr 1, s. 417-424.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska