Społeczeństwo obywatelskie, państwo, rynek jako siły równoważne

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Ważne dla przybliżenia kategorii społeczeństwa obywatelskiego jest usytuowanie go w rzeczywistości społeczno-gospodarczej wraz z państwem i rynkiem. Współcześnie przeważa pogląd, że społeczeństwo obywatelskie jest czymś innym niż społeczeństwem politycznym i trudno byłoby je utożsamiać także z systemem ekonomicznym. „Stanowi ono domenę zasadniczo różną nie tylko od państwa, lecz i od gospodarki”."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2006, nr 1, s. 83-94.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska