Mechanizmy gamifikacji w kształceniu na odległość w praktyce szkolnictwa wyższego. Implementacja i próba oceny na przykładzie KAAFM

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-66007-14-7
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "Kształcenie na odległość jest jedną z form kształcenia osób dorosłych, w związku z tym chętnie wykorzystywane jest na uczelniach, w przedsiębiorstwach – do doskonalenia wiedzy pracowników, a także proponowane jest przez firmy szkoleniowe. Jak każda z form kształcenia, również kształcenie na odległość ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. To, czy ktoś preferuje taką formę zdobywania wiedzy zależy z pewnością od jego doświadczeń z rozpowszechnionymi kursami z wykorzystaniem Internetu. Jeżeli doświadczenia te są pozytywne, uczestnicy kursów e-learningowych zaczynają upatrywać w nich efektywnej i wygodnej formy zdobywania wiedzy. Natomiast, jeżeli doświadczenia te są złe, potencjalni użytkownicy potraktują szkolenie w takiej formie jako dodatkowy obowiązek, czy też niepotrzebne obciążenie. (...)"
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska