Stany Zjednoczone a Międzynarodowy Trybunał Kamy. Od polityki poparcia do zwalczania

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2004
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Koncepcja utworzenia Międzynarodowego Trybunału Karnego ma długą historię. Już w XIX wieku pojawiały się propozycje utworzenia międzynarodowego organu, którego zadaniem byłaby ochrona praw człowieka. Dopiero jednak ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości drugiej wojny światowej przyczyniły się do podjęcia bardziej zdecydowanych kroków w tym kierunku. W obliczu okrucieństw tej wojny w oparciu o prawo międzynarodowe zostały powołane do życia trybunały w Norymberdze i Tokio. Stanęli przed nimi odpowiedzialni za zbrodnie drugiej wojny światowej, za zbrodnie przeciwko pokojowi, spisek przeciwko pokojowi, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2004, nr 4, s. 23-54.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska