Funkcjonowanie psychospołeczne Dorosłych Dzieci Alkoholików (na przykładzie sondy internetowej i analizy indywidualnych przypadków)

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2021
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Na temat uzależnienia od alkoholu i związanych z tym konsekwencji zdrowotnych czy społecznych mówi się coraz więcej. Osoby chcące zerwać z nałogiem często korzystają z programu 12 kroków oraz spotkań Anonimowych Alkoholików. Relatywnie mało uwagi poświęca się jednak wpływowi choroby alkoholowej na rodzinę, a w szczególności na dzieci, które są mimowolnymi świadkami problemów dorosłych. Syndrom Dorosłego Dziecka Alkoholika (DDA) to zbiór zachowań objawiających się zarówno w sferze społecznej, jak i psychicznej, wynikających z faktu wychowywania się w rodzinie, w której jeden lub oboje rodziców nadużywało alkoholu. Wpływ uzależnienia od substancji psychoaktywnej rodzica/ rodziców na rozwijającego się młodego człowieka jest znaczący, a trauma związana z brakiem poczucia bezpieczeństwa czy wsparcia, towarzysząca dziecku od najmłodszych lat, kształtuje jego późniejsze działania i relacje. Niniejszy artykuł jest podsumowaniem badań mających na celu próbę zdefiniowania charakterystycznych dla syndromu DDA wzorców zachowań z obszaru funkcjonowania społecznego oraz psychicznego. W oparciu o analizę zgromadzonych w trakcie badań danych autorka starała się również znaleźć cechy wspólne łączące osoby, które dorastały w rodzinie z problemem alkoholowym, co okazało się zadaniem trudniejszym niż początkowo zakładała.
More and more is being said about alcohol addiction and its impact on health and social sphere. Alcoholic who wants to quit drinking may relay on 12 steps program or Alcoholics Anonymous (AA) meeting. Relatively little attention is paid to the impact of substance use disorders on family, in particular on children who involuntarily witness adult problems. Adult Children of Alcoholics Syndrome (ACoA Syndrome) is a behavioral patterns, both social and mental, as an effect of growing up in an alcoholic family. Being raised by alcoholic parent has huge impact on child’s life. Anxiety and disturbed development are common mental health conditions associated with lacking a sense of safety or support so characteristic for dysfunctional family. This article is a research summary the purpose of which was to define characteristics behavior patterns of Adult Children of Alcoholics. Based on data analysis I tried to established common features of adults raised in alcoholic families which turned out to be quite difficult.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2021, nr 2, s. 111-137.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska