Polska polityka zagraniczna 1926-1939: od koncepcji „międzymorza" Aleksandra Skrzyńskiego do idei „Trzeciej Europy" Józefa Becka

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "Na polską politykę zagraniczną lat 1926-1939 składały się te przedsięwzięcia, które uosabiały wolę przetrwania Rzeczypospolitej na mapie politycznej Europy. Była to polityka stricte geograficzna, biorąca za punkt wyjścia położenie polityczno-geograficzne Polski. Realizowano j ą niejako na przekór położeniu geopolitycznemu, sytuującemu Polskę na pozycjach nie do obrony."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2006, nr 2, s. 173-243.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska