Prawicowy populizm w Holandii – Lista Pima Fortuyna i Partia na Rzecz Wolności. Kontynuacja czy zmiana?

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "W ostatnich dwóch dekadach XX w. prawicowy populizm stał się istotnym wyzwaniem w polityce większości państw europejskich. Współczesne demokracje zmagają się z coraz nowszymi formami owych zjawisk, które nierzadko, choć w różnym stopniu, wywierają wpływ na politykę danego kraju. Na początku XXI w. partie tego typu pojawiły się również w Holandii – powszechnie uważanej za najbardziej tolerancyjną, otwartą i stabilną demokrację europejską. Wśród politologów spotkać można opinie, że sukces prawicowych populistów w Holandii możliwy był m.in. dzięki liberalnej i postmodernistycznej specyfice Fortuyna i jego formacji – Listy Pima Fortuyna (Lijst Pim Fortuyn – LPF)."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2011, nr 4, s. 133-151.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska