Mechanizm finansowania prezydenckich kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Uwagi wstępne: "Stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki ma unikalny charakter we współczesnym świecie, który wynika z międzynarodowej roli i znaczenia Stanów Zjednoczonych jako jedynego globalnego mocarstwa światowego oraz szerokich kompetencji konstytucyjnych mu przypisanych w ustroju federalnym USA . Walka wyborcza o urząd prezydenta wywołuje ogromne zainteresowania zarówno amerykańskiej, jak i światowej opinii publicznej. Większość obserwatorów koncentruje się jednak przede wszystkim na sylwetkach kandydatów i ich programach wyborczych. Mniejszą uwagę poświęca się aspektom prawno-finansowym prowadzenia prezydenckich kampanii wyborczych i roli, jaką odgrywają w nich pieniądze. Bez ich analizy obraz prezydenckich kampanii wyborczych jest niepełny, ponieważ nie wyjaśnia złożonych przyczyn zwycięstwa lub porażki konkretnego kandydata."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2008, nr 3, s. 115-135.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska