Bezpieczeństwo energetyczne Polski na przykładzie zaopatrzenia w gaz ziemny, ropę naftową i energię elektryczną

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2016
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Bezpieczeństwo energetyczne jest współcześnie powiązane ze sprawnym działaniem administracji publicznej, staje się fundamentem funkcjonowania gospodarki oraz wpływa na jakość życia społeczeństwa. Uzależnienie od energii wciąż wzrasta, dlatego aspekty związane z zaopatrzeniem w gaz ziemny, szczególnie istotny dla przemysłu oraz coraz ważniejszy dla gospodarstw domowych i sektora energetycznego, ropę naftową, warunkującą sprawny transport, oraz w energię elektryczną niezbędną dla funkcjonowania wszelkich podmiotów są podstawą bezpieczeństwa współczesnego państwa. Celem artykułu jest analiza bezpieczeństwa energetycznego Polski pod kątem kluczowych składowych oraz wskazanie głównych wyzwań i problemów wraz z sygnalizacją podejmowanych działań.
Nowadays energy security is strictly connected with the efficient functioning of public administration and industry and with the standard of citizens’ life. The dependence on energy security is still growing because natural gas is more often used by households, crude oil provides functioning of transportation and electricity is widely used by all subjects and that makes it crucial for ensuring security and providing welfare of a modern state. In this context the main goal of the article is to characterize Polish energy security and to show and explain its key challenges and problems.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2016, nr 1, s. 161-179.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska