Projekt adaptacji budynku hotelu Forum wraz z koncepcją zagospodarowania terenu

Abstrakt
"Podjęcie próby rozwiązania problemu z jakim boryka się obecnie hotel Forum wydaje się ciekawym zagadnieniem nie tylko ze względu na intrygującą historię jaką kryje w sobie modernistyczna bryła, ale także kontekst otaczającej przestrzeni. W swojej pracy podejmę więc próbę ożywienia nieczynnego dotąd hotelu, a także zajmę się koncepcją otoczenia budynku, próbując w płynny sposób scalić je z zielonymi bulwarami Wisły nad którymi obiekt się znajduje. "(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska