Wyzwania i interesy państw wobec konieczności przeciwdziałania globalny zmianom klimatycznym

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2015
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Global warming causes that climate changes poses signifi cant socio – economic challenges and climate policy become a part of countries’ economic policy. With increase of the international community awareness about need to mitigate greenhouse gas emissions, importance of renewable energy sources in power generation is growing. Twenty first century will be a time of the energy sector transformation towards low-carbon energy sources. This raises the new outlook for the industry, because climate policy can be a driving force for new sector of a “green economy”. “Green technologies” and “green economy” will generate new jobs, so that renewable energy sources are becoming not only an alternative to traditional energy source due to lack of GHG emissions, but also bring new economic opportunities. Key words: global, change, climate, interests, regime
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2015, nr 1 s. 61-74
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska