Przyczyny i skutki kryzysu w ujęciu makro- i mikroekonomicznym