Między tradycjonalizmem a nowoczesnością: fundamentalizm islamu

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2004
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "Nieodzownym warunkiem modernizacji pojmowanej jako ciągły proces rozwoju ekonomicznego i społecznego jest w ujęciu wielu autorów zachodnich postępująca laicyzacja. Pewnym wyłomem w tym poglądzie było pojawienie się już w końcu lat 70. XX wieku kilku prac poświęconych wzrastającej randze religii w wielu państwach zachodnich, głównie jednak w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Główną ich konkluzją było zdumiewające spostrzeżenie, iż wbrew oczekiwaniom socjologów, na terenie USA pojawia się coraz więcej nowych kościołów, sekt i kultów i że począwszy od lat 70. nastąpił: „nieoczekiwany powrót religii w obrębie głównego nurtu społecznego”"(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2004, nr 3, s. 11-35.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska