Prezydentura we współczesnym systemie parlamentarnym (na przykładzie Grecji)

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"We współczesnych systemach parlamentarnych prezydent pełni funkcję głowy państwa. Jest także jednym z organów władzy wykonawczej. Często przypada mu rola arbitra w konfliktach politycznych pomiędzy parlamentem (jego większością) a rządem. Nadto prezydent pełni szereg funkcji państwowych wyznaczonych przez konstytucję. Ilustracją pozycji ustrojowej i funkcji prezydenta we współczesnych europejskich systemach parlamentarnych może być instytucja prezydenta w Republice Greckiej."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2005, nr 4, s. 161-166.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska