Dylematy ładu medialnego RP : standardy europejskie a praktyka polityczna

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-89823-43-4
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: Szanowny Czytelniku, oddaję w Twoje ręce książkę, w której - jak sądzę - podejmuję problematykę istotną z punktu widzenia funkcjonowania ładu medialnego w polskich uwarunkowaniach ustrojowych i politycznych. Opisywana materia stanowi próbę podsumowania doświadczeń ostatnich lat na tle wymagań, jakie stawia nam wszystkim obowiązujące prawo, już nie tylko krajowe, ale również Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że książka ta będzie skromną cegiełką, dołożoną do olbrzymiego dorobku naukowego specjalistów z zakresu porządku medialnego.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska