„Wspólna” polityka energetyczna w kontekście tendencji dezintegracyjnych Unii Europejskiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł przedstawia problem „wspólnej” polityki energetycznej Unii Europejskiej w kontekście tendencji dezintegracyjnych i renacjonalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. Brexit’u i jego implikacji dla uwspólontowienia polityki energetycznej UE, działań, które podważają zasady i reguły „wspólnej” polityki energetycznej UE na przykładzie decyzji Komisji Europejskiej z 28 października 2016 r., w sprawie zwiększenia wykorzystywanej przez Gazprom przepustowości gazociągu OPAL (lądowej odnogi Nord Stream) oraz problemu intensyfikowania współpracy w energetycznej Niemiec z Rosją, na przykładzie projektu Nord Stream 2. W artykule przedstawiono również zasadnicze etapy procesu uwspólnotowienia polityki energetycznej UE.
The article presents an issue of „common” energy policy of the European Union in the context of desintegration tendencies and renationalizationn with particular attention to so-called Brexit and its implications for commonalization of the EU energy policy. The article discusses the actions that undermine principles and rules of the EU’s „common” energy policy taking as an example the decision of the European Commission from October 28th, 2016 regarding the increase of transportation capacity of the OPAL gas pipeline (land off shoot of Nord Stream) used by Gazprom as well as the problem of intensification of energy cooperation between Germany and Russia in case of Nord Stream 2 project. The basic phases of the commonalization of the EU’s energy policy were presented in the paper too.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2017, nr 1, s. 87-105.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska