Uwarunkowania systemu zarządzania kryzysowego - na przykładzie zagrożenia powodziowego miasta Nowego Sącza

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Ze wstępu: "Zmiany zachodzące w różnych dziedzinach i sferach gospodarki współczesnego świata, a zwłaszcza nowy układ sił, który ukształtował się po 1989 roku spowodowały, że większość państw przestała brać pod uwagę możliwość globalnego konfliktu. Nie oznacza to jednak, że ogólny poziom bezpieczeństwa w skali świata wzrósł. Gwałtowny rozwój ekonomiczny, otwarcie rynków zbytu, granic państwowych i coraz bardziej dynamiczny rozwój wymiany towarowej powodują dość znaczny wzrost zagrożeń związanych z postępującym rozwojem technicznym. Wiąże się to przede wszystkim z powszechnym używaniem materiałów i środków zawierających substancje niebezpieczne dla człowieka. Przykładem może być powszechne używanie w naszych gospodarstwach domowych środków zawierających chlor czy amoniak. Najbardziej niebezpieczny nie jest jednak produkt końcowy ale cały proces produkcyjny, a zwłaszcza transport środków toksycznych. Silna konkurencja na rynku europejskim wymusza na producentach obniżanie kosztów produkcji np. koszty magazynowania – częstsze uzupełnianie zawartości magazynów, powodują zwiększoną ilość cystern i innych pojazdów przewożących substancje niebezpieczne na drogach. "(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska