Zabezpieczenie wiarygodności zasobów cyfrowych deponowanych w repozytoriach instytucjonalnych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-249-0
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W artykule zdefiniowano pojęcie repozytorium instytucjonalne oraz wskazano na zadania systemu repozytoryjnego. Odniesiono się do zagadnień trwałej ochrony wiarygodności, autentyczności, integralności oraz poufności zasobów cyfrowych. Opisano model archiwizacji zasobów cyfrowych OAIS oraz scharakteryzowano podstawowe metody, narzędzia i techniki składające się na politykę bezpieczeństwa cyfrowych dokumentów.
Opis
Praca recenzowana
Słowa kluczowe
Źródło
W: Metody analizy i oceny bezpieczeństwa oraz jakości informacji. (red.) Wojciech Z. Chmielowski, Dorota Wilk-Kołodziejczyk. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, s. 83-97.
Licencja powiązana z tą pozycją
Licencja instytucjonalna
Licencja instytucjonalna