Rozwój zasad polskiego prawa ochrony środowiska - uwagi na tle porównawczym

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"W ramach rozwoju zasad polskiego prawa ochrony środowiska wskazać można kilka etapów i związanych z nimi tendencji, począwszy od dyskusji nad zasadnością ich formułowania, włączeniem części zasad do systemu prawnego PRL, a następnie wyrażonymi w wypowiedziach doktryny prawa drugiej połowy XX w. próbami dedukcji treści zasad polskiego prawa ochrony środowiska z ówczesnych uregulowań prawnych lub autorskiego formułowania ich katalogu."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2007, nr 4, s. 41-60.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska