Twórczość muzyczna dzieci w wieku przedszkolnym – w czasach pandemicznych i pomimo nich

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2021
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W artykule omówiono temat aktywności artystycznej dziecka, wynikającej z jego osobistych potrzeb ekspresyjnych. Działanie twórcze angażuje przede wszystkim funkcje, motoryczne i zmysłowe, a także życie uczuciowe, wyobraźnię, potrzebę naśladowania. Mowa jest też o rozwoju muzycznym dziecka na poszczególnych etapach jego wzrastania oraz o stosowanych formach aktywności w edukacji muzycznej. Artykuł wyszczególnia formy działań twórczych wykorzystywanych na etapie wychowania przedszkolnego. Ukazuje aspekt rozwoju muzycznego w czasach zagrożenia epidemiologicznego.
The article says about child’s artistic activity resulting from his personal expressive needs. In particular, creative activity engages all functions, motor and sensual, as well as emotional life, imagination, and the need to imitate. The text also concerns the musical development of the child at individual stages of his growth and the forms of activity used in music education. The article details the forms of creative activities used at the pre-school education stage. It portrays the aspect of children’s development in times of pandemic.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2021, nr 2, s. 51-65.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska