Polskie prawo dewizowe na tle zmian europejskiej rzeczywistości

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Prawo dewizowe jest dyscypliną stosunkowo nową. Równocześnie narodziny tej dyscypliny są następstwem zmian europejskiej rzeczywistości po I wojnie światowej. Wojna ta spowodowała szereg dotkliwych strat zarówno w zasobach ludnościowych, jak i gospodarczych Europy. Konieczność zakupu broni oraz żywności poza granicami Europy doprowadziła do odpływu zasobów kruszców szlachetnych. Podjęte w czasie I wojny światowej próby ratowania bankowych zasobów kruszcowych przybrały charakter zakazów i nakazów oraz powstanie nowych konstrukcji prawnych w postaci „centrali dewiz” i monopolu walutowego. Pomimo tych działań funkcjonujący system walutowy pozbawiony został zasobów, na których się opierał."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2008, nr 1, s. 29-49.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska