Postawy rodzicielskie a motywacja do nauki dzieci w młodszym wieku szkolnym - na podstawie badań w klasie III na terenie Szkoły Podstawowej nr 158 w ZSOI im. Juliana Aleksandrowicza w Krakowie

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Ze wstępu: "Rodzina stanowi pierwszą grupę społeczną, częścią której jest dziecko, dlatego wpływ rodziców jest najbardziej trwały i dominuje przez wiele lat. Dotychczasowe badania ukazują rolę, jaką rodzina pełni w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym i osobowościowym dziecka. Większość rodziców ma świadomość pełnienia tak opowiedzialnej roli, posiada określoną wiedzę na temat wychowania i podejmuje zamierzone działania wychowawcze, ale ważniejszą rolę odgrywają oddziaływania niezamierzone. Ujawniają się one głównie w stosunku emocjonalnym do dziecka, którym jest przesiąknięte każde słowo skierowane do dziecka, każda czynność związana z opieką nad nim. I ten ładunek emocjonalny wywołuje u dziecka specyficzne zachowania. "(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska