Polska, Ukraina, świat

Abstrakt
Od Wydawcy: "Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, największa niepubliczna szkoła wyższa w Małopolsce od początku swego powstania przywiązuje wagę do kontaktów z uczelniami zagranicznymi. Współpraca nawiązana z wieloma partnerami zagranicznymi nie tylko pozwoliła kadrze dydaktycznej i studentom Frycza nawiązać interesujące kontakty naukowe i biznesowe, wzbogacić księgozbiór o specjalistyczne publikacje, ale zaowocowała także wieloma cennymi programami. Współpraca Szkoły z Międzynarodowym Uniwersytetem REG I im. Akademika Stepana Demianczuka w Równem na Ukrainie - pierwszym partnerem zagranicznym, z którym umowę podpisano w grudniu roku 2001 - przebiega na wielu płaszczyznach (wymiana studentów i pracowników, udział w konferencjach, wspólne publikacje). Owocem jej je st też poniższa książka Polska, Ukraina, Świat pod redakcją Klemensa Budzowskiego i Anatolija Stiepanowicza Demianczuka, zawierająca dorobek naukowy pracowników obu uczelni."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska