Współsprawstwo. Glosa do orzeczeń Sądu Najwyższego z dnia 1.03.2005 r. wydanych w sprawach o sygnaturach: III KK 208/04 i III KK 249/04

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"W dniu 1.03.2005 r. Sąd Najwyższy wydał dwa postanowienia, w których poruszył zagadnienie współsprawstwa w popełnieniu przestępstwa. Na początku należy przytoczyć tezy z tych orzeczeń oraz przedstawić przedmiotowe stany faktyczne. Teza z orzeczenia wydanego w sprawie o sygnaturze akt III KK 208/041 jest następująca: „Do przyjęcia współsprawstwa (art. 18, § 1 k.k.) nie jest konieczne, aby każda osoba działająca w porozumieniu realizowała osobiście znamiona czynu zabronionego, gdyż wystarczy, że osoba taka działa w ramach uzgodnionego podziału ról, umożliwiając innemu sprawcy wykonanie czynu”."(...)
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2005, nr 4, s. 81-86.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska