Znaczenie politycznych i gospodarczych relacji Australii z Japonią i Chinami w latach 1970–2000

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Ross Garnaut w swoim raporcie z 1989 r. „Australia and the Northeast Asian Ascendancy” wykazał, że w związku z rozwojem gospodarczym Azji, rejon ten stał się punktem zainteresowania Australii. Obszar składający się z Japonii, Chin, Hongkongu, Tajwanu i obu Korei tworzy trzon trzeciego pod względem znaczenia centrum światowej gospodarki, handlu i potencjału finansowego. Raport Garnauta podkreślał, że przyszłość Australii jest w dużym stopniu uzależniona od współpracy z Azją Północno-Wschodnią. Rejon ten dla Australii nigdy nie był obojętny, stanowił bowiem proporcjonalnie duży udział w skali zagranicznych transakcji tego kraju 40% australijskich towarów przeznaczonych na eksport było kierowanych właśnie do Azji Północno-Wschodniej, a około 30% importowanych do Australii pochodziło z tamtego rejonu. Udział świata w wymianie handlowej z tym regionem był więc znaczący. Australia ciągle była niezależna w produkcji żywności, ale potrzebowała innych towarów do rozwoju i dlatego była zmuszona do współpracy handlowej z innymi krajami."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2009, nr 1, s. 109-119.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska