Ideologia Hindutwy i Neruizm w indyjskiej myśli politycznej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2010
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Dla kształtowania się tożsamości Indii i zbudowania fundamentów państwa istotne znaczenie miały dwie ideologie: neruizm oraz ideologia hindutwy. Obydwie odwoływały się do korzeni hinduskości i do tradycji, ale wyciągały z nich inne wnioski. Prezentowały też dwie odmienne wizje Indii. U progu XXI w. dyskusje dotyczące przyszłości Indii nabrały szczególnego charakteru – po okresie dominacji Indyjskiego Kongresu Narodowego debaty skupiły się na wizji państwa indyjskiego i pytaniu o adekwatność ideologii, która powinna determinować i kształtować aspiracje indyjskie w XXI w."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2010, nr 1, s. 229-247.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska