Obszary strategiczne jako główne ogniwa kształtowania i przebudowy przestrzenno-funkcjonalnej struktury miasta Krakowa

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Urbanistyczna historia Krakowa, licząca ponad 750 lat, zanotowała kilka okresów zwrotnych w rozwoju tego miasta. Jednym z nich jest druga połowa XX i przełom XX i XXI wieku. Czas ten zaznaczył się bowiem dwoma, zgoła odmiennymi, uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi i urbanistyczno-planistycznymi koncepcjami terytorialnego wzrostu i ukształtowania funkcjonalno-przestrzennej struktury miasta. Wyznaczają one dwie charakterystyczne fazy rozwoju nowożytnego Krakowa, z których pierwsza zamyka się w latach 1945-1995, natomiast druga, znajdująca się obecnie w stadium inicjalnym, zapoczątkowana została około roku 1995."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2008, nr 3, s. 101-1224.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska