Nowe media w służbie "sieciowych" aktywistów.

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-934926-4-0
eISBN
Wydawca
Biblioteka Jagiellońska
Abstrakt
Nowe media współcześnie stały się przestrzenią walki przeciwko określonemu porządkowi politycznemu, określonej polityce państwa, panującym w danym państwie stosunkom społecznym i ekonomicznym lub pewnym instytucjom. Stają się coraz popularniejszym narzędziem wykorzystywanym przez wiele grup protestu, jak i organizacji trzeciego sektora na całym świecie. Stąd za istotny czynnik wpływający na dzisiejszy charakter uczestnictwa obywateli w życiu publicznym należy przyjąć rozwój nowych technologii, które przenikają całość systemu społeczno-politycznego.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Człowiek zalogowany. Od mowy nienawiści do integracji w sieci. Małgorzata Wysocka - Pleczyk, Beata Świeży. Kraków: Biblioteka Jagiellońska, 2012, s.27-37
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska