Pogodzić nacjonalizmy – wizja relacji polsko-ukraińskich na przykładzie Wielkiego Narodu Adama Doboszyńskiego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2010
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Splątane od wielu stuleci dzieje Polski i Ukrainy obfi tują zarówno w epizody chwalebne, jak i haniebne, a ich sposób interpretacji wyznacza charakter wzajemnych relacji. Z polskiej perspektywy, przez wzgląd na uwarunkowania geopolityczne oraz potencjał Ukrainy, utrwalenie dobrosąsiedzkich relacji, uzależnione między innymi od uporania się z drażliwymi tematami historycznymi, ma decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa militarnego, gospodarczego i energetycznego. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera więc problem odmiennych, wręcz konfrontacyjnych stanowisk w sprawie wspólnego dziedzictwa, reprezentowanych przez przedstawicieli ukraińskich ugrupowań nacjonalistycznych."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2010, nr 2, s. 7-23.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska