Zachowanie poszkodowanego a wysokość odszkodowania w systemie odpowiedzialności kontraktowej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2015
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The settlement of the amount of compensation is a complex process, which requires taking into consideration many factors, also the injured person’s behavior. The injured person often takes part in causing or increasing the damage, that this way it is necessary to analyze the impact of his behavior on the amount of compensation. The article presented the analysis of contributory conduct of the injured person to causing and increasing the damage as a factor that influences on the amount of compensation in contractual liability.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2015 (XV), nr 1, s. 57-68.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska