Implikacje zwalczania terroryzmu międzynarodowego w Europie dla Polski

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Terroryzm stał się problemem globalnym i jest to sprawa bezdyskusyjna. Od dawna również wiadomo, że nie da się go całkowicie zlikwidować, tak jak nie jest możliwe zlikwidowanie przestępczości. Artykuł ten przedstawia udział Polski w działaniach i współpracy antyterrorystycznej, na tym tle próbuje także ocenić realne zagrożenie terroryzmem w naszym kraju.' Ważnym aspektem zwalczania terroryzmu jest współpraca regionalna i sąsiedzka, dlatego zostanie również poruszona kwestia współpracy w tej dziedzinie z RFN i Rosją, a także z Unią Europejską. Współpraca w ramach Unii jest bezspornie elementem najistotniejszym, ułatwiającym rzeczywisty kształt współpracy dwustronnej w zakresie zwalczania terroryzmu w Europie."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2007, nr 4, s. 139-150.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska