Sustainable business – przydatność koncepcji w sytuacji kryzysu.

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-055-7
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W sytuacji kryzysu globalnego powstaje pytanie o możliwość realizacji założeń sustainable business, w tym – uwzględniania aspektów ekologicznych. Wydaje się, że dla przedsiębiorstw, dla których czynnikiem budowy przewagi konkurencyjnej jest np. wyróżnianie się i budowa wizerunku, z akcentowaniem roli odpowiedzialności ekologicznej, założenia te będą realizowane. Natomiast dla przedsiębiorstw, dla których odpowiedzialność ekologiczna nie była wyraźnie eksponowana, musi zostać zachowana co najmniej zasada przestrzegania norm prawnych. Otwarte pozostaje pytanie, czy firmy globalne nie obniżą swoich dotychczasowych zachowań proekologicznych, dostosowując się do standardów mniej wymagających krajów. Byłoby to jednak sprzeczne z zasadami ekologicznej odpowiedzialności biznesu. W każdym przypadku obniżenie stawianych sobie wymagań w zakresie ochrony środowiska naturalnego spowoduje, że jeśli przedsiębiorstwo nawet przetrwa kryzys, to straci część zaufania potrzebnego do funkcjonowania na rynku. Następstwa sytuacji kryzysowej dotyczą wszystkich interesariuszy: ich zakrespowinien być przedmiotem wzajemnych uzgodnień.
In subject’s literature the concept of sustainable business appears. Its main assumption is to balance economic, ecological and social objectives. Th e concept may be referred to business model present in literature. Th e answer to the question, whether realization of sustainable business conception is possible in crisis period, is very interesting. In crisis situations, activities which purpose is company surviving are moving to the fi rst plan. However at the same time one should keep in mind that the key condition of further company development is keeping stakeholders’ confi dence – also in regard to social and ecological areas. The article refers to role of „green” stakeholders and actions taken in crisis conditions.
Opis
Praca recenzowana
Słowa kluczowe
Źródło
W: Współczesne zagadnienia zarządzania. Przedsiębiorstwo-biznes-region. (red.) Andrzej Chodyński. Kraków: Oficyna wydawnicza AFM, 2009, s. 221-230.