Zagrożenia i instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego

Abstrakt
Bezpieczeństwo międzynarodowe należy do podstawowych pojęć oraz kategorii współczesnych stosunków międzynarodowych. Posiada ono zarówno wymiar teoretyczny, jak też praktyczny, wpływając w sposób decydujący na rozwój oraz stabilność państw i społeczeństw w wymiarze globalnym, regionalnym oraz lokalnym. Wynika to z ogromnego przyspieszenia oraz współzależności różnych płaszczyzn współpracy międzynarodowej w procesie postępującej globalizacji w XXI w. Współpraca międzynarodowa nie odbywa się bowiem zawsze harmonijnie i bezkonfliktowo, ponieważ towarzyszy jej szereg wyzwań oraz zagrożeń, które wymagają właściwego rozpoznania oraz skutecznego przeciwdziałania. Złożoność powyższych wyzwań oraz zagrożeń wymaga solidarnego współdziałania nie tylko poszczególnych państw, lecz także powołanych przez nie do życia wyspecjalizowanych instytucji międzynarodowych. Dążenie do przybliżenia powyższej problematyki szerszemu gronu odbiorców, zwłaszcza słuchaczy studiów o pro􀏐ilu społecznym i humanistycznym, skłoniło zespół autorski do uszeregowania obszernego materiału merytoryczno-empirycznego w dwóch kategoriach analityczno-poznawczych: Część I. Zagrożenia oraz wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego, Część II. Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego.
Opis
Praca recenzowana / Peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska