Obywatel wobec globalizacji

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Pojęcie obywatelskości bywa rozmaicie rozumiane i definiowane w zależności od przedziału czasu, w którym go rozpatrujemy, ale także od orientacji filozoficzno-teoretycznych czy zróżnicowanych, kulturowych tradycji politycznych określonej społeczności. W naukach społecznych wieloznaczność pojęcia jest zjawiskiem pospolitym, by nie rzec „naturalnym”, a śledzenie znaczeń nadawanych pojęciu staje się niekiedy samodzielnym, odrębnym problemem badawczym."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2006, nr 1, s. 57-65.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska