Udział polskiej Policji w misjach pokojowych ONZ i UE w Afryce

dc.contributor.authorZalewska-Śmigasiewicz, Ewa
dc.date.accessioned2020-01-30T14:00:49Z
dc.date.available2020-01-30T14:00:49Z
dc.date.issued2010
dc.description.abstractPrzedmiotem artykułu jest przedstawienie w zarysie zaangażowania polskiej policji w operacjach pokojowych na przykładzie misji prowadzonych w Afryce. Formą wprowadzenia do zasadniczej tematyki jest syntetyczne omówienie problematyki misji pokojowych, w którym zwrócono przede wszystkim uwagę na różnice między misjami prowadzonymi pod egidą ONZ oraz przez Unię Europejską. W dalszej części tekstu zaprezentowano obowiązujące w Polsce rozwiązania prawne dotyczące udziału policjantów w misjach zagranicznych. Zasadniczą część artykułu stanowi omówienie działalności dwóch polskich kontyngentów policyjnych uczestniczących w misjach na kontynencie afrykańskim (tj. Polskiego Kontyngentu Policyjnego Misji Pokojowej Obserwatorów ONZ w Republice Liberii UNMIL oraz Polskiego Kontyngentu Policyjnego Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w Sudanie). W obu przypadkach przedstawiono również w syntetycznej formie tło konfl iktów, do których zażegnania wysłane zostały siły międzynarodowe.pl
dc.description.abstractThe purpose of the present article is to briefl y present the involvement of the Polish National Police in peacekeeping operations in Africa. The introductory part of the article focuses on the differences between UN and EU missions and includes a concise description of peacekeeping operations. Later in the article the author reviews Polish legislation on the involvement of police offi cers in international peacekeeping missions. The main part of the article describes two Polish contingents participating in peacekeeping operations in Africa, i.e. UNMIL Polish Police Contingent in Liberia and Polish Police Contingent in Sudan supporting EU operations in Sudan – AMIS II. In both the above named cases, the author has illustrates the background of armed confl icts and the quenching of which required the involvement of international forces.pl
dc.description.abstractВ статье рассмотрено участие польской полиции в миротворческих операциях на примере миссий, которые имели место в Африке. Введением к основной те- матике является синтетический осмотр проблематики миротворческих миссий, в котором, прежде всего, обращено внимание на разницу между операциями проводимыми под эгидой ООН и Европейского Союза. Далее автор описала существующее в Польше законодательство, касающееся участия полицейских в зарубежных миссиях. В основной части статьи рассмотрено деятельность двух польских контингентов полицейских, участвующих в операциях на Африкан- ском континенте (Польский полицейский контингент миротворческой миссии наблюдателей ООН в Республике Либерии [UNMIL] и Польский полицейский контингент Европейского Союза действующий в рамках миссии Африканского союза в Судане). В обоих случаях, в синтетической форме, указаны причины конфликтов, для прекращения которых были высланы международные силы.pl
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2010, nr 3-4, s. 85-103.pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27378
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectpolicjapl
dc.subjectmisje pokojowepl
dc.subjectUnia Europejskapl
dc.subjectAfrykapl
dc.subjectONZpl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.subject.otherPolitologiapl
dc.subject.otherStosunki międzynarodowepl
dc.titleUdział polskiej Policji w misjach pokojowych ONZ i UE w Afrycepl
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
ZALEWSKA_Udzial_polskiej_Policji_w_misjach_pokojowych_2010.pdf
Rozmiar:
315.72 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: